Umístění ČS Benzina, Hradec Králové, Koutníkova na mapě