Umístění ČS Shell, Hradec Králové, Pilnáčkova na mapě